Condiciones de compra

Aquest document té per finalitat regular les CONDICIONS GENERALS DE COMPRA dels serveis de compra on-line de NAVIERA SANTA EULALIA S.L. (d'ara endavant, 'Santa Eulàlia Ferry'), proveïda de C.I.F. B57936064, amb domicili al c/ Sant Jaume 38, baixos, dos, 07840 Santa Eulalia del Río. Els Termes “Vostè“ i “Usuari“ s'utilitzen aquí per referir-se a tots els individus que per qualsevol raó accedeixin a www.santaeulaliaferry.com (d'ara endavant, el Lloc Web) o utilitzin els serveis prestats al portal.

La utilització d'aquests serveis suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació recollides a la darrera versió actualitzada d'aquestes Condicions Generals. Com a Client, declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Contractació en contractar amb Santa Eulalia Ferry.

Santa Eulalia Ferry informa que els tràmits per obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals de Contractació, de manera que vostè declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per contractar els serveis oferts al Lloc Web.

Serveis de compra en línia Els serveis de compra on-line tenen per finalitat la venda, en aquest Lloc Web, de bitllets de transport marítim de passatgers, relacionats amb els serveis que presta Santa Eulalia Ferry en el desenvolupament de la seva activitat habitual. La utilització d'aquests serveis suposa l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les condicions generals recollides a la darrera versió actualitzada d'aquestes condicions generals.

Procediment de contractació En utilitzar el servei l'usuari rebrà un correu electrònic de confirmació en què s'inclourà el número de localitzador de la reserva. Aquest e-mail us serveix com a comprovant de la vostra reserva i com a confirmació de l'acceptació

Garantia i política de cancel·lació Després de rebre la confirmació de la compra es realitzarà un càrrec automàtic a la targeta de crèdit a través de passarel·la de pagament segura amb l'entitat bancària designada per Santa Eulalia Ferry i corresponent a la totalitat dels serveis adquirits. Aquest import estarà detallat a la confirmació de la seva compra.

Preus Els preus reflectits a aquesta web inclouen l'IVA i qualsevol altre tipus d'impost associat a la prestació dels serveis adquirits.

Ús dels serveis L'usuari es compromet utilitzar els serveis d'acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals de contractació.

Santa Eulalia Ferry podrà, per a més agilitat i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els serveis prestats, o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en aquesta web per tal que puguin ser conegudes i novament acceptades pels clients. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de Santa Eulalia Ferry, podran suggerir aquelles modificacions que estimen útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de la adreça de correu electrònic info@santaeulaliaferry.com.

Llei aplicable i jurisdicció competent Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola, que és aplicable en el que no disposen aquestes condicions en matèria d'interpretació, validesa i execució. Santa Eulàlia Ferry i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals d'Eivissa per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions Generals. En cas que l'usuari tingui el domicili fora d'Espanya, Santa Eulàlia Ferry i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat d'Eivissa (Espanya).