Preguntes Freqüents


ESTEM AQUÍ PER AJUDAR-TE

És recomanable donat s'alta demanda als mesos d'estiu, però, també es poden adquirir els tiquets a ses taquilles de Santa Eulàlia, Cala Llonga, Es Canar o a bord des vaixell a ses altres parades.

Es posible cancelar hasta 24 horas antes política de cancel·lació

No. Amb la seva compra en línia rebrà targetes d'embarcament per a mòbil i per impimir, i pot utilitzar qualsevol dels dos formats.

Sí, sense costos afegits. No obstant, ens reservem es dret a limitar es número total de bicicletes per viatge en funció des número de passatgers que viatgen a bord.

Els nens de menys de 4 anys no paguen. I entre 4 i 11 tenen un preu reduït aproximat des 50%

Sí, sense cap cost, sempre que s'animal compleixi ses condicions higienicosanitàries i de seguretat, i disposi de sa documentació conforme a sa legislació vigent.

No, només bicicletes.

Sí, els residents a Eivissa o Formentera tenen un 75% a s'excursió a Formentera, i els trajectes dins de s'illa d'Eivissa reduïts a 3€ per trajecte. Per gaudir d'aquests descomptes és imprescindible presentar es certificat de residència expedit per s'ajuntament acompanyat d'un document d'identitat en vigor al moment d'embarcament.